Klec pro šéfa s nebesy Haloperidolu dle MUDr. Jarmily Šmoldasové etc.

Důkazy, že Dušana Dvořáka žádná správní rada nikdy neodvolala etc., protože to ani nemohla a ani nemůže ještě v roce 2014 žádná Valná hromada na http://sanitasanimae.blogspot.cz/ a práva investorů jsou chráněna a doložitelná, stejně jako pusinková cena nájmu za Lafayettova 47/9, 770 00 Olomouc. Falšování nejen lékařských zpráv je postupně i s např. videem z PN Bílá Voda dokládno na http://soudniznalec.blogspot.cz/, nebo můžete přímo na http://pn-bila-voda.blogspot.cz/   Blbost, že byl kdy Michal Majer ředitel ani nemá cenu zpochybňovat, neboť každý z P-centrum věděl, že byl pouze pověřen zastupováním.  Dušan Dvořák neukončil pracovní poměr na konci února 2003, ale za podmínek, které v adventním čase 2002 sdělil správní radě a ta podmínky v plném rozsahu (až na jednu vyjímku) akceptovala s datem odchodu Dušana Dvořáka dne 25.2.2003.